Kuģniecības bizness Latvijā šogad

Ja uz kuģniecības nozari un biznesu Latvijā skatāmies ilgtermiņa perspektīvā, tad diemžēl jāatzīst, ka šī nozare vairs nav ar tādu pievilcīgas faktoru kā tas bijis agrāk. Viens no iemesliem ir tāds, ka kuģniecības nozares biznesa vienību vērtība aktīvos ir kritusies. Gan Latvijā zināmākais nozares uzņēmums A/S “Latvijas Kuģniecība” , “totalizators“, gan pati nozare kopskatā ir tikusi pakļauta tādiem ekonomiskiem un ģeopolitiskiem pasaules līmeņa procesiem, kas ir bijuši svārstīgi un nestabili, radot aizvien jaunus un iepriekš neparedzētus izaicinājumus biznesā. Valda uzskats, ka pasaules valstīm un Eiropas Savienībai kā organizācijai būtu jārūpējas par to, lai nozarei saistošie likumi un organizāciju un valstu pieņemtie lēmumi spēti būt labvēlīgi kā individuālā biznesa veicējiem, tā visai kuģniecības nozarei, neradot nevajadzīgas un neadekvātas izmaksas un dažādus birokrātiska rakstura šķēršļus. Jāļauj ar pašu kuģniecības uzņēmējdarbību nodarboties tieši uzņēmumiem, neiesaistoties tās “virtuvē” un pārspīleti koriģējot tās darbību. Šobrīd A/S “Latvijas Kuģniecība” var lepoties ar to, ka ir starp pasaules tirgus lielākajiem kuģu īpašniekiem kategorijās vidējai izmērs un parocīgie tankkuģi. Papildus šiem segmentiem vel klāt pieskaitāms veikto naftas produktu pārvadājumu skaits un apmērs, arī šajā kategorijā minētais Latvijas uzņēmums starp līdzīgām biznesa vienībām Ziemeļeiropā atrodas vienā no vadošajām pozīcijām. Tomēr, pat ņemot vērā šos faktus, pagājušajā gadā un arī šogad kuģniecības uzņēmums ir saskāries ar neskaitāmiem izaicinājumiem savā biznesa vidē. Kā dažus no šiem izaicinājumiem var minēt kravu pārvadājumu likmju krišanos, eiro valūtas vērtības kopējo samazināšanos pasaules tirgū, kā arī pārāk lielo piedāvājumu ar kuģu kravu pārvadātājiem visās pasaules jūrās, kas spēj novest kuģniecības uzņēmumus pie cīņas par katru nozarē esošo klientu un / vai pārvadājamo kravu. Arī tādi globāli izaicinājumi kā svārstības naftas cenās un sarežģījumi ģeopolitiskajā situācijā. Šie ir problemātiskie faktori ir tie, ar kuriem uzņēmuma vadība saskaras diendienā. Neskatoties uz pieminētajām grūtībām, A/S “Latvijas Kuģniecība” turpina darboties arī pie flotes paplašināšanas savā meitasuzņēmumā “LSC Shipmanagement”, kura tehniskajā pārraudzībā šobrīd atrodas sešpadsmit A/S “Latvijas Kuģniecība” kuģi un vēl septiņi citi.

Uzņēmums citu ūdens transportēšanas uzņēmumu vidū spēj sekmīgi sacensties, jo turpina piedāvāt savus pakalpojumus atbilstoši augstajiem standartiem vides aizsardzības jomā, papildus domājot par to, lai krava tiktu nogādāta laikā un atbilstoši visām klientu noteiktajām prasībām. Kā tālākās attīstības iespējas uzņēmumā tiek noteikta esošās flotes papildināšana ar jauniem kuģiem. Uz doto brīdi A/S “Latvijas Kuģniecība” flotes vecums vidēji ir aptuveni deviņi gadi, un tās kuģi var būt lietojami teju 15 gadus. Uzņēmums pastāvīgi domā par to, kā tieši vislabāk spēt modernizēt un atjaunot flotē esošos kuģus, jo tehniskā un darbinieku kapacitāte uzņēmumā var apkalpot līdz pat 36 kuģiem vienlaikus. Uzņēmums var lepoties, ka tā flotes kuģi jau šodien apkalpo spelu automati naftas produktu nozares lielākos uzņēmumus, kā piemēram, “Shell” un “British Petroleum”, cerot nākotnē piesaistīt tankkuģus arī no tāda uzņēmuma kā “Vitol”, nodrošinot tam ķīmisko vielu un naftas produktu pārvadājumus. Zīmīgi, ka vel tikai vasarā A/S “Latvijas kuģniecība” saņēma zelta kategorijas novērtējumu Ilgtspējas indeksā, kas papildus garantēja tiem arī balvu un “Ģimenei draudzīga komersanta” statusu. Papildus jāmin, ka Ilgtspējas indeksā uzņēmums piedalās tikai otro gadu un jau var lepoties ar tādiem panākumiem, pirmajā gadā iegūstot balvu sudraba kategorijā. Šādā veidā uzņēmums spēj apliecināt, ka savā nozarē pieder pie tiem uzņēmumiem, kas spēj demonstrēt caurskatāmību un atklātību darbības procesos un pieņemtajos lēmumos, esot korporatīvi atbildīgiem.